Gertrúda – Wazer.sk

Gertrúda

19. 5. 2019 bol do Waze pridaný nový slovenský hlas – Gertrúda

Gertrúda nie je nahovorená človekom. Je to stroj – syntetický hlas, ktorý číta názvy ulíc, rozlišuje jednotlivé pod-kategórie cestných hlásení (namiesto pred vami je nebezpečenstvo na ceste povie či sa jedná o práce na ceste alebo odstavené vozidlo), zvláda slovensky upozorniť na úsekový radar (to Aďke nebolo umožnené) a zopár ďalších vecí.

Gertrúda je dostupná v týchto krajinách:
Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko.
Pričom už prebehlo ladenie pre Slovensko a susedné krajiny, takže v tých ostatných môže ešte trpieť určitými rečovými vadami (pravidlá pre tunning strojčeka je potrebné ladiť pre každú krajinu zvlášť)

Vďaka úsiliu lokálnej komunity a takmer dvoch stovák testerov je dnes Gertrúda celkom použiteľná a poľudštená. Nevie síce skloňovať názvy ulíc, no zvláda pekne navigovať na správny výjazd z diaľnice, solídne upozorní na prekročenie štátnej hranice vo viacerých krajinách a zvláda prečítať aj rôzne skratky.

Za vyše 3 mesiace testovania a ladenia bolo nahlásených a vyriešených 64 rôznych chybičiek, vytvorili sme takmer 300 rôznych pravidiel len pre územie SK, ďalších zhruba 300 pre územie CZ a zhruba po 100 pre každú z vymenovaných krajín. Centrála tie pravidlá pre ostatné krajiny postupne aplikuje.

Sme si vedomí, že ani takmer 200 testerov si nemusí všimnúť všetko, takže máme pre vás pripravený priestor na nahlasovanie chýb.